heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Ücret Tarifeleri

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi 1.bendine istinaden tanzim olunan ve 2023 takvim yılı içerisinde Belediyemizce verilen hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifeleri teklifleri Müdürlüklerimizce hazırlanmış, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi uyarınca 2022 Aralık Ayı Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanmıştır.

Buna göre;
Belediye Meclisimizce alınan karara göre oluşan 2023 Yılı Ücret Tarifeleri tablosunu incelemek için tıklayınız.