heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Ücret Tarifeleri

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi 1.bendine istinaden tanzim olunan ve Belediyemizce verilen hizmetler karşılığında alınacak ücret tarife teklifleri Müdürlüklerimizce hazırlanan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi uyarınca Meclisimizce görüşülüp karara bağlanan Ücret Tarifelerimiz aşağıya çıkartılmıştır.


2023 Yılı Ücret Tarifeleri Meclis Komisyon Raporunu incelemek için tıklayınız. 
2023 Yılı Ek Ücret Tarifeleri Meclis Komisyon Raporunu incelemek için tıklayınız.