heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Yapı Kontrol

Yıkım Ruhsatı Düzenlenmesi

  • İlk Başvuru

- Fotoğraf
- Bina Boş Yazısı
- Muvafakatname
- Satış Sözleşmesi
- Taahhütname
- Vekaletname
- Öğrenim Belgesi
- Ticaret Odası Sicil Kaydı
- Vergi Levhası
- İmza Sirküleri

· İkinci Başvuru

- Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Riskli Yapı Tespit İşlemleri

· Riskli Yapı Muafiyet Yazısı İşlemleri

- Muvafakatname

- Tebliğ Alındısı

- Vekaletname

Riskli Yapıya İtiraz Başvurusu

- Tebliğ Alındısı

Kira ve Taşınma Yardımı

· Riskli Yapıda Konutu Bulunan Sınırlı Ayni Hak Sahipleri

- Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

Malik İçin Kira Yardımı

- Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)

Kira ve Taşınma Yardımı

· Malik İçin Kira Yardımı

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

- Vergi Emlak Beyannamesi

Riskli Yapıda İşyeri Bulunan Kiracılar

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

- İmza Sirküleri

- Ticaret Odası Sicil Kaydı

Riskli Yapıda İşyeri Bulunan Sınırlı Ayni Hak Sahipleri

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

- İmza Sirküleri

- Ticaret Odası Sicil Kaydı

Kiracılar İçin Taşınma Yardımı

- Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)

- Hesap Cüzdanı

- Vekaletname

- Fatura

Yapı Kontrolü ve Denetim İşlemleri

· İşlemlerin Devamı (Eksikliklerin Giderilmesi)

- Yapı Denetim Kuruluşuna Eksiklikleri Gidermesi Yazısı

İşyeri Teslim Tutanağı Düzenlenmesi

- İşyeri Teslim Tutanağı

- Fotoğraf

Temelüstü Vizesi Düzenlenmesi

- Yapı Denetim Uygunluk Raporu Kontur-Gabari

- İSKİ Atıksu Bağlantı Kabulü (Temelüstü Vizesi) Yazısı

- Aplikasyon Krokisi (Röperli Kroki)

- Yapı Ruhsatı

- Teknik Rapor

- Fotoğraf

Yapı Denetim Hizmet Hakedişleri Düzenlenmesi

· % 10 Seviyesi Proje İnceleme Bedeli (Yapı Ruhsatı Alımı, İnşaata Başlama)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Damga Vergisi Alındı Makbuzu

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

· % 20 Seviyesi 1.Hakediş (Temelüstü Vizesi, Su Basman Seviyesi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Maaş Bordrosu (Yapı Denetim Firması)

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

- Beton Basınç Dayanım Deneyi Raporu

- Beton Döküm Tutanağı

- Kalıp Demir Kontrol Tutanağı

- Çelik Çekme Deneyi Raporu

· % 60 Seviyesi 2.Hakediş (Beton, Kaba İnşaat Bitimi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Fatura (Yapı Denetim Firması)

- Maaş Bordrosu

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

- Beton Basınç Dayanım Deneyi Raporu

- Beton Döküm Tutanağı

- Kalıp Demir Kontrol Tutanağı

- Çelik Çekme Deneyi Raporu

 

· % 80 Seviyesi 3.Hakediş (Çatı, Duvar, Tesisat alt yapısı, Kapı Pencere Kasaları Bitimi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Maaş Bordrosu (Yapı Denetim Firması)

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

- Elektrik Tesisatı Duvar Boruları Kontrol Tutanağı

· % 95 Seviyesi 4.Hakediş (Mekanik ve Elektrik Tesisatı ile Kalan Yapı Bölümü Bitimi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Maaş Bordrosu (Yapı Denetim Firması)

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

· %100 Seviyesi 5.Hakediş (İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi)

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

Ara Hakediş

- Tahakkuk Müzekkeresi

- Banka Dekontu

- Hakediş Raporu

- Personel Bildirimi

İnşaat Seviye Tespit Tutanağı Düzenlenmesi

Yıl Sonu %80 Seviye Tutanağı

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Yapı Denetim Personel Değişikliği Tutanağı       

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Müteahhit Değişikliği Tutanağı     

- Fotoğraf

Müteahhit Değişikliği Tutanağı

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

İnşaatta Olumsuzluk Tutanağı      

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Fesih İşlemleri

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Tadilat Ruhsatı

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Seviye Tespit Tutanağı (%80 Altı için)

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Yıl Sonu %100 Seviye Tutanağı    

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Yıl Sonu Seviye Tutanağı (%80 Altı için)

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

%80 Seviye Tespit Tutanağı          

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

%100 Seviye Tespit Tutanağı        

- Fotoğraf

- İnşaat Seviye Tespit Tutanağı

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Düzenlenmesi

· İlk Başvuru

- Fotoğraf

- Enerji Kimlik Belgesi

- TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) Uygulama Raporu

- Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

- Bina Aplikasyon Krokisi

- Banka Dekontu

- İş Bitirme Tutanağı

· İkinci Başvuru (İşlemlerin devamı)

- Fotoğraf

- Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Yapı Denetim Kuruluşu Teknik Eleman Değişikliği

- Yapı Denetim Değişiklik Formu

Şantiye Şefi İstifa İşlemleri 

- İstifaname

Denetim Firması veya Müteahhit Fesih İşlemleri

- Fesihname

- İhtarname

- Vekaletname

İnşaatları a İlgili Bilgi Belge Talepleri ve Şikayetler

· Onarım İskele Belgesi Düzenlenmesi

- Teknik Eleman Taahhütnamesi

Kat Mülkiyetine Geçiş İşlemleri                

- Bina Aplikasyon Krokisi

- Fotoğraf

Cins Değişikliği İşlemleri    

- Fotoğraf