heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

İmar

İmar Durumu Verilmesi

 • Yazılı İmar Durumu Verilmesi

 • Tapu Senedi

İmar Durumu Verilmesi( Çizili)

 • Tapu Senedi

 • Harita Plan Örneği (Çap)

 • Vekaletname

 • Aplikasyon Krokisi (Röperli Kroki)

İmar Durumu Yenileme

 • Tapu Senedi

 • Harita Plan Örneği (Çap)

 • Vekaletname

Vaziyet Planı Onaylanması

 • Vaziyet Planı

Isı Yalıtım Muayene İşlemleri

 • TSE Belgeleri

 • Isı Yalıtım Kontrol Formu

Asansör Tescil İşlemi

 • Elektrikli Asansör Yıllık Kontrol Raporu    

 • AT Uygunluk Beyanı

 • İmza Sirküleri

 • Uygunluk Beyanı      

 • TSE Belgeleri(TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi)

 • Sanayi Sicil Belgesi  

 • Tescil Belgesi

 • Garanti Belgesi          

 • Fatura

Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi (Yeni Yapı Ruhsatı)

İlk Başvuru

 • Görüş Yazısı  

 • Sertifika         

 • İSKİ Atıksu Bağlantı Proje Onay Yazısı     

 • UKOME Onay Belgesi         

 • Rapor(Sivil Havacılık Raporu)

 • ÇED Raporu  

 • Trafo Belgesi 

 • Taahhütname - Trafo

 • Trafo Yer Tespit Tutanağı    

 • Muvafakatname        

 • Taahhütname 

 • Vekaletname  

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Oda Sicil Kayıt Belgesi)

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Taahhütnamesi ek6)

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Taahhütnamesi ek10)

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Sözleşme tip2)

 • Harita Mühendisi(Harita Mühendisi Sözleşme tip3)

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)    

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6 Form4)      

 • Yapı Denetim Taahhütnamesi (Ek5 Form3)

 • Yapı Denetim İzin Belgesi (Ek15 Form3)   

 • Banka Dekontu(Yapı Denetim Ücreti)

 • Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi   

 • Diploma(Şantiye Şefi)

 • Taahhütname - Müteahhit    

 • Faaliyet Belgesi         

 • Vergi Levhası(Müteahhit)

 • İmza Sirküleri

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • Proje-Mimari  

 • Proje-Statik    

 • Proje-Mekanik           

 • Proje-Elektrik

 • Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüd Raporu            

 • Kat Karşılığı Sözleşme 

İkinci Başvuru

 • Görüş Yazısı  

 • Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi (Tadilat Ruhsatı)

İlk Başvuru

 • İSKİ Atıksu Bağlantı Proje Onay Yazısı     

 • UKOME Onay Belgesi         

 • Rapor(Sivil Havacılık Raporu)

 • ÇED Raporu  

 • Trafo Belgesi 

 • Taahhütname - Trafo

 • Trafo Yer Tespit Tutanağı    

 • Muvafakatname        

 • Vekaletname  

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Teknik Eleman Taahütnamesi          

 • Proje-Mimari  

 • Proje-Statik    

 • Proje-Mekanik           

 • Proje-Elektrik

İkinci Başvuru

 • Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Kat İrtifakı Kurulması

Birinci Başvuru

 • Vekaletname  

 • Kat Malikleri Listesi 

İkinci Başvuru (İşlemlerin Devamı)

 • Eksik Evrak ve Onay Tamamlanması Yazısı

Kat İrtifakı Numaratajının Düzeltilmesi

 • Teknik Rapor

Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi (26. Madde)

 • Proje-Avan

 • Üst Yazı

Yapı Ruhsatı Yenilenmesi (Temdit)

 • Rapor 

Makine Elektrik Tesisat Kontrol İşlemleri

 • Enerji Kimlik Belgesi

 • Makina Elektrik Kontrol Formu

 • İSKİ Atıksu Bağlantı Kabulü (İskan Onay) Yazısı

Zemin Etüd İşlemleri

Yerleşime Uygunluk ve Arazi

 • İzin Belgesi İşlemleri

 • Vaziyet Planı

 • Kot Kesit Rölevesi

 • Vekaletname

Zemin Etüd Onay İşlemleri

 • Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüd Raporu

 • Vekaletname

Yapı Denetim Değişikliği ve Başvuru İşlemleri

 • İnşaat Seviye Tespit Tutanağı(Seviye Tespit tutanağı(Fesih Sebebiyle)

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6 Form4)      

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)    

 • Taahhütname 

 • Yapı Denetim İzin Belgesi (Ek15 Form3)   

Kış Bahçesi vb. Genel Ruhsat ve İzin İşlemleri

 • Taahhütname

 • Muvafakatname

 • Proje-Mimari

 • Kira Sözleşmesi

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 • Fotoğraf

 • Fotoğraf

Şantiye Şefi Başvuru İşlemleri

 • Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)        

 • Diploma         

 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi  

 • Sözleşme        

 • İnşaat Seviye Tespit Tutanağı(Seviye Tespit tutanağı(Teknik Eleman Değişikliği İle)

Bağımsız Bölüm Düzenlenmesi Likap,Kad astro vb.

 • Likap Rapor

Müteahhit Değişikliği ve Başvuru İşlemleri

 • Nüfus Kayıt Örneği (Kimlik Belgeleri)

 • Ticaret Sicil Gazetesi

 • Ticaret Odası Sicil Kaydı

 • Taahhütname - Müteahhit

 • Sözleşme

 • Vergi Levhası

 • İmza Sirküleri

Yapıya İlişkin Bilgi Formu İşlemleri

 • YİBF İptal İşlemleri

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)

 • Yapı Denetim Taahhütnamesi (Ek5 Form3)

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6 Form4)

Bilgi Formu Düzeltme İşlemleri

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)

 • Yapı Denetim Taahhütnamesi (Ek5 Form3)

 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6 Form4)

Avan Projenin Onaylanması (26. Maddeye istinaden)

Özel Mülkiyete Tabi Alanlardaki Avan Proje Talebi

 • Proje-Mimari

 • Üst Yazı

 • Görüş Yazısı

26. Maddeye Göre Avan Proje Talebi

 • Proje-Mimari

 • Üst Yazı

 • Görüş Yazısı

Proje Müellifi Değişikliği

 • Teknik Eleman Taahhütnamesi

 • Muvafakatname

Yapı Sahibi Değişikliği

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Ek4 Form2 - YİBF)

 • Sözleşme

 • Vergi Levhası