heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Arabuluculuk Komisyonu

ARABULUCULUK KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun 3 üncü maddesi ile kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

6325 sayılı Kanunun “Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi” başlıklı 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında arabuluculuk müzakerelerinde idareyi üst yönetici tarafından oluşturulan komisyonun temsil edeceği hüküm altına alınmıştır.

Başkanlık oluru ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonumuz aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmuştur.

 

ARABULUCULUK KOMİSYONU

ADI SOYADI GÖREVİ KURUL GÖREVİ
Fatma GÖKKAYA Belediye Başkan Yardımcısı Üye
Eser ÖNAL İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. Üye
Yusuf Metin GENÇ Avukat Üye
Sultan BİLGİN KURT Mali Hizmetler Müdür V. Üye
Eren YILDIZ GEYHAN Destek Hizmetleri Müdür V. Üye
Hüseyin KÖSE Sosyal Destek Hizmetleri Müdür V. Üye