heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Arabuluculuk Komisyonu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, 1/1/2018 tarihi itibariyle, dava şartı haline getirilmiştir.

19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü hakkında Kanunun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 73/A maddesi olarak eklenen hüküm ile tüketici mahkemelerine açılacak olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda arabuluculuğu dava şartı haline getirilmiştir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi” başlıklı 15.maddesinin 8.fıkrası ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin ” İdarenin temsili” başlıklı 18.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmü uyarınca İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekreterya işleri, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu için tıklayınız.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği için tıklayınız.


Arabuluculuk Komisyonu İrtibat Bilgileri

Adres : Feyzullah Mah Bağdat Cad. No:292 K:9 Hukuk İşleri Müdürlüğü 34843 Maltepe/İstanbul

E-posta: hukuk@maltepe.bel.tr 

Telefon: 444 17 06 (Dahili No: 3122-3123-3124-3125-3126-3127)