444 17 06
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Etik Komisyonu

ETİK KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince; Belediyemizde Etik Komisyonu 05.10.2009 tarihinde kurulmuş olup, 16.12.2009 tarihinde Başbakanlık Etik Kuruluna Bilgi verilmiştir.

Belediye Başkanlığımızca Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyeler ve yönlendirmede bulunmak, etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Maltepe Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinde Etik Komisyonu üyelerinin görev süreleri, Belediye Başkanının seçim dönemi ile sınırlıdır. Ancak Belediye Başkanı komisyon üyelerini gerek duyduğunda değiştirebilir.

Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

İstanbul Valiliği Etik Komisyon Başkanlığı’nın 21/05/2014 tarihli ve 24198 sayılı yazıları ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca 2008 yılından itibaren her yıl Mayıs Ayının 25 inci gününün, ülke genelinde “Etik Günü” aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Eren YILDIZ GEYHAN-Belediye Başkan Yardımcısı

Kevser ALTAY EBİRİ-Müfettiş

Veysel KURTULMAZ-İç Denetçi

Eser ÖNAL-İnsan Kaynakları Müdürü

Bahadır KEŞAN-Strateji Geliştirme Müdürü

Fethiye Buket PİŞTAV-Sekreterya

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye kabul etme ve verme
 • Bilgi ve belgelerin muhafazası ile gizliliği
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Saydamlık ve katılımcılık
 • Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Saygı
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

ETİK KOMİSYONU FAALİYETLERİ

 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
 • Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
 • Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilgili memur, işçi ve sözleşmeli personel, ilk kademe yönetici personele yönelik;
 • Prof. Dr. Erhan Eroğlu-Sağlıklı İlişkiler Geliştirme,
 • Prof. Dr. Erhan Eroğlu- işe ve Hayata Yürekten Adanmak,
 • Prof. Dr. Erhan Eroğlu-Zamanı Etkili ve Verimli Kullanma Teknikleri,
 • Prof. Dr. Erhan Eroğlu-Öfke Kontrolü ve Stres,
 • Prof. Dr. Erhan Eroğlu-Bireysel Koçluk,
 • Feyzullah BUDAK-Beden Dili,
 • Prof. Dr. Erhan Eroğlu-İletişim ve Motivasyon,
 • Feyzullah BUDAK -Protokol ve Nezaket Kuralları’na yönelik Hizmet İçi Eğitimler verilmiştir.
 • Etik Komisyonu gerektiğinde toplanarak gündemdeki konuları görüşmektedir.
 • Komisyon olağan toplantılarını her üç ayda bir Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarının ilk pazartesi günü idari işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı odasında yaparak çalışmalarını sürdürür.