heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

25 Sayılı Hukuk Kom Rap Sivas İmranlı Belediyesi Kardeş Şehir

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
83598281-050.06.04 (H03/25)                            03 EYLÜL 2019


TOPLANTIYA KATILANLAR : Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                                 Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                                 Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 02.09.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Sivas İli İmranlı Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Sivas İli İmranlı Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup,

İmranlı Belediye Başkanlığının 16.07.2019 tarihli 572 sayılı yazısı ekinde yer alan 09/07/2019 tarih, 46 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Maltepe Belediyemizi Kardeş Belediye kabul ettikleri anlaşılmış olup,        

               5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince;  iki belediye arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilerek, yerel yönetim alanında bilgi ve deneyim alışverişinin teşvik edilmesi, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi konularında karşılıklı işbirliği yapılabilmesi için Sivas İli İmranlı Belediyesi ile kardeşkent ilişkilerinin kurulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

          Meclisin onayına sunulur.

 

Rize İli Fındıklı Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup,

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

Mehmet Can DÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye