heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

25 Sayılı Hukuk Kom Rap Destek Hiz.Yönetmeliği

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK KOMİSYONU RAPORU

 


83598281-050.06.04 (H03/25)                                08 KASIM 2022


TOPLANTIYA KATILANLAR : Durmuş TÜRK (Başkan)
                                                  Yıldız DOĞAN (Başkan Yardımcısı)
                                                  Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)KOMİSYONA HAVALE TARİHİ  : 07.11.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : Destek Hizmetleri Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili teklif ve eki yönetmelik incelenmiş olup,

 

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (b) fıkrası ve yine aynı kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (m) fıkrası gereğince; rapor ekinde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin müdürlüğünden geldiği şekli ile kabul edilerek, 3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun’un 2. maddesinde yer alan “Mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmelikler, mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunur” hükmü doğrultusunda yayımının yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.     

 

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Durmuş TÜRK

     Yıldız DOĞAN

Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

     Başkan Yardımcısı

   Üye