heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

23 Sayılı İmar Kom Rap İdo Maltepe Deniz Otobüsü İskelesi Plan Değişikliği

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYON RAPORU

 

83598281-050.06.04-(İ02/23)                            03 EYLÜL 2019


TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                                 Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                                 Zeynettin AYDIN 
(Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 01.07.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : İDO Maltepe Deniz Otobüsü İskelesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen İDO Maltepe Deniz Otobüsü İskelesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklif incelenmiş olup,

       Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarih ve E:125952 sayılı  plan değişikliği teklifiyle; İDO ile yapılan sözleşmeler kapsamında bulunan ancak meri planda iskele alanı olarak planlanmayan yaklaşık 1510 m2 alan “iskele alanı” olarak planlanmış; İDO’ya tahsis edilen sınırlarda bulunmadığı halde meri planda iskele alanı olarak planlanan yaklaşık 1620 m2 alan “iskele alanı” lejandından çıkarılmış; yaklaşık 265 m2’lik alan da “iskele alanı” lejandından çıkarılarak “park alanı” olarak planlanmıştır.

       Mevcut durumda dolgu alanında deniz otobüsü iskelesi bulunduğundan, plan değişikliği teklifi ile sadece sınırlar revize edildiğinden ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 14.06.2019 tarih ve E:1048219 sayılı yazısı ile söz konusu plan değişikliğine ilişkin olumsuz görüş verilmediğinden ayrıca Plan ve Proje Müdürlüğünün plan değişikliğine ilişkin bir itirazı bulunmadığından teklif edilen plan değişikliği komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                     Meclisin onayına sunulur.

 

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye