heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

23 Sayılı Hukuk Kom. Sokak Hayvanları Barınağı-Başkana Yetki

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
83598281-050.06.04 (H03/23)                        08 KASIM 2022


TOPLANTIYA KATILANLAR : Durmuş TÜRK (Başkan)
                                                  Yıldız DOĞAN (Başkan Yardımcısı)
                                                  Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 07.11.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Sokak hayvanları için bakımevi yapılmasına ilişkin ortak işbirliği protokolünün imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Strateji Geliştirme Müdürlüğü              
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : 
Maltepe Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen; Sokak hayvanları bakımevi yapılmasına ilişkin ortak işbirliği protokolünün imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup;  

 

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a maddesi gereğince, Maltepe Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi arasında İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy mevkii 16961 ada, 1 parsel üzerinde iki ilçe için ayrı ayrı olmak üzere sokak hayvanları bakımevi yapılmasına ilişkin işbirliği protokolünü imzalamaya Belediye Başkanımız Ali KILIÇ’a yetki verilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

      Meclisin onayına sunulur.

 

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Durmuş TÜRK

     Yıldız DOĞAN

Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

     Başkan Yardımcısı

   Üye