heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

22 Sayılı Hukuk Kom Rap Gazeteci Ahmet Tükek

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
83598281-050.06.04 (H03/22)                         03 EYLÜL 2019TOPLANTIYA KATILANLAR : Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                                  Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                                  Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 02.09.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Gazeteci Ahmet Tükek’in isminin Maltepe ilçe sınırları içerisinde uygun bir yere verilmesi ile ilgili önerge.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : Belediye Meclis Üyesi Resul Gürsoy.
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen Gazeteci Ahmet Tükek’in isminin Maltepe ilçe sınırları içerisinde uygun bir yere verilmesi ile ilgili önerge incelenmiş olup,

       Gazeteci Ahmet Tükek’in isminin Maltepe ilçe sınırları içerisinde uygun bir yere verilmesi hususunda gerekli araştırmaların yapılması ve altlıkların hazırlanması için önergenin ilgili müdürlüklere gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

        Meclisin onayına sunulur.               

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

     Mehmet Can DÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye