heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

22 Sayılı Hukuk Kom Rap Bitlis Gölbaşı Belediyesi Kardeş Şehir

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK KOMİSYONU RAPORU 

83598281-050.06.04 (H03/22)                          08 KASIM  2022


TOPLANTIYA KATILANLAR : Durmuş TÜRK (Başkan)
                                                  Yıldız DOĞAN (Başkan Yardımcısı)
                                                  Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 07.11.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ : Bitlis İli, Gölbaşı Belediyesinin kardeş belediye olarak kabul edilmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Bitlis İli Gölbaşı Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup,

 

Gölbaşı Belediye Başkanlığı’nın 05.10.2022 tarihli 708 sayılı yazısı ekinde yer alan 03/10/2022 tarih, 14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Maltepe Belediyemizi Kardeş Belediye kabul ettikleri anlaşılmış olup,       

              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince; ekonomik, sosyal, çevre, araç, iş makineleri konularında karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma yapılabilmesi amacıyla, ayrıca kültür, sanat ve spor alanlarında ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirilebilmesi için Bitlis İli Gölbaşı Belediyesi ile kardeş kent ilişkilerinin kurulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

         Meclisin onayına sunulur.

 

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Durmuş TÜRK

     Yıldız DOĞAN

Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

     Başkan Yardımcısı

   Üye