heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

22 Nolu Hukuk Kom Rap 01 Toplu Konut Ve Gecekondu Kom Rap.Gülsuyu- Gülensu Ve Başıbüyük Planları Arsa Sat

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TOPLU KONUT VE GECEKONDU KOMİSYONU- HUKUK KOMİSYONUNUN
MÜŞTEREK RAPORU
83598281-050.06.04 -(TKG08/01)-( (H03/22)           07 TEMMUZ 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Celal AKGÜL (Başkan)
                                            Tuncay Akın ORHAN (Başkan Yardımcısı)
                                            Resul GÜRSOY (Üye)

                                            Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                            Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                            Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 02.02.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ : Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonlarımıza havale edilen Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri ile ilgili teklif incelenmiş olup,

 

       Gülsuyu - Gülensu ve Başıbüyük ( Kentsel Yenileme Alanı hariç) Mahallelerinin, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Belediyemiz mülkü taşınmazların, 2981 sayılı Yasa ve 3194 sayılı Yasa’nın Geçici 16. Maddesi uyarınca hak sahiplerine satışına ilişkin uygulama esasları 11.01.2019 tarihli 08 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş, daha sonra bu kararın 1/d ve 2/d maddelerinde 24.04.2019 tarihli 32 sayılı Meclis Kararı ile değişiklik yapılmıştır. Ancak yapılan değişikliklerin uygulamasında arsa bedelleri ödenmesi sırasında mağduriyet yaşanacağı ve arsa bedellerinin tahsilatında zorluklar olacağı değerlendirilmektedir.

       Bu nedenle; 11.01.2019 tarihli 08 sayılı Meclis Kararı ile 24.04.2019 tarihli 32 sayılı Meclis Kararlarının,

       1/d maddesinin; ‘‘Arsa satış bedeli olarak, ada bazlı  (tek ada/tek parsel)  parseller üzerinde bulunan veya donatı alanlarında kalıp, başka konut imarlı parsellerde tapu alacak veya konut imarlı adalarda inşaat transfer hakkını kullanacak hak sahiplerinin, 2981 sayılı Yasa’nın 18/b maddesi uyarınca, mevcut yapılarının cephe aldığı sokak ve caddenin emlak vergi değerlerinin esas alınmasına, diğer ada bazlı  (tek ada/tek parsel) olmayan parsellerde ise parselin cephe aldığı sokağın veya caddenin esas alınmasına, iki sokağa veya caddeye cepheli parsellerde ise emlak değeri yüksek olan sokak veya caddenin emlak değerinin esas alınmasına ve 2981 sayılı Yasa’nın 9/b maddesi uyarınca satış bedelinin tamamının peşin veya talep üzerine, en az %20 sinin peşin, geriye kalan kısmın, en fazla 4 yılda 48 adet taksitle tahsil edilmesine ve taksitlere yasal faizin yarısı oranında faiz uygulamasına’’ şeklinde,

      2/d maddesinin; ‘‘arsa satış bedeli olarak, ada bazlı  (tek ada/tek parsel)  parseller üzerinde bulanan veya donatı alanlarında kalıp, başka konut imarlı parsellerde tapu alacak veya konut imarlı adalarda inşaat transfer hakkını kullanacak hak sahiplerinin, mevcut yapılarının cephe aldığı sokak veya caddenin emlak vergi değerlerinin esas alınmasına, diğer ada bazlı  (tek ada/tek parsel) olmayan parsellerde ise parselin cephe aldığı sokak veya caddenin esas alınmasına, iki sokak veya caddeye cephe olan parsellerde ise emlak değeri

(TOPLU KONUT VE GECEKONDU KOMİSYONUNUN 01 NOLU- HUKUK KOMİSYONUNUN 22 NOLU RAPORUNUN DEVAMIDIR.)

 

yüksek olan sokak veya caddenin emlak değerinin esas alınmasına ve arsa bedellerinin gecekondu bölgelerinin sosyal ve ekonomik yapısının dikkate alınarak sokak ve cadde bazında, emlak vergi değerinin en fazla iki (2) katını geçmemek üzere kıymet takdir komisyonunca ve Belediye Encümenince belirlenmesine, satış bedelinin tamamı peşin veya talep üzerine arsa bedelinin en az % 20’ si peşin geriye kalan kısmının en fazla 48 adet taksitle tahsil edilmesine, taksit ödemelerine yasal faizin yarısı oranında faiz uygulanmasına” şeklinde yeniden düzenlenmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

            Meclisin onayına sunulur.

    

TOPLU KONUT VE GECEKONDU KOMİSYONU

 

Celal AKGÜL

Tuncay Akın ORHAN

  Resul GÜRSOY

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye


 

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

         Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye