heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

21 Sayılı Hukuk Kom Rap Belediyeye Ait Taşınmazların Kamu Kurumlarına Tahsis Devir Ve Takas İşlemleri

                    T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   HUKUK KOMİSYONU RAPORU

 

83598281-050.06.04 (H03/21)                 07 TEMMUZ 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR  : Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                              Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                              Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 06.07.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Belediyeye ait taşınmazların kamu kurumlarına tahsis, devir ve takas işlemleri.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyeye ait taşınmazların kamu kurumlarına tahsis, devir ve takas işlemleri ile ilgili teklif incelenmiş olup,

 

İlçemiz hudutları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait

  • Bağlarbaşı Mahallesi, 16768 ada, 38 parsel sayılı 3.325,72 m2 yüzölçümlü taşınmaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İtfaiye İstasyonu- Katlı Otopark olarak,
  • Gülsuyu Mahallesi, E:3351- Y:16237 ada, 10 parsel sayılı 11.136,25 m2 yüzölçümlü taşınmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından,
  • 16237 ada, 1 parsel sayılı 12.944,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 16237 ada, 11 parsel sayılı 5.916,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ ve İSFALT tarafından kullanılmakta olup,

 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine göre (Değişik:24/04/2001- 4650 md.) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi doğrultusunda değerlendirilip ve devirle ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisin onayına sunulur.

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

         Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye