heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

20 Sayılı Hukuk Kom Rap Küçükyalı Süreyyapaşa Kültür Merkezinin Bazı Bölümlerinin Kiraya Verilmesi

                      T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
   HUKUK KOMİSYONU RAPORU

 

     83598281-050.06.04 (H03/20)                  07 TEMMUZ 2020TOPLANTIYA KATILANLAR :Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                            Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                            Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 06.07.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezinde bulunan bazı bölümlerin kiraya verilmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezinde bulunan bazı bölümlerin kiraya verilmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup,

Belediyemizin mülkiyetindeki Küçükyalı Mahallesi 6/1 pafta, 15886 ada, 20 parsel üzerinde bulunan Süreyya İlmen Paşa  Kültür Merkezinin B Blok zemin kattaki  mutfak-depo, 1.kattaki yemek salonu-resepsiyon-mutfak, 2.kattaki yemek salonu-teras-mutfak, 3.kattaki yemek salonu-teras-mutfak, A Blok çatı katı (teras) bölümleri Kartal  17.Noterliği’nce onaylı 28.03.2019 tarih ve 4644 sayılı Kira Sözleşmesi.ile; B Blok zemin kat dükkan ise  Kartal 17.Noterliği’nce onaylı 28.03.2019 tarih ve 4645 sayılı Kira Sözleşmesi ile 3 yıl süreyle MATAŞ A.Ş’ye  kiraya verilmiş,   ancak Kiracı, 17.06.2020 tarihinde belediyemize yaptığı başvurusunda içinde bulunulan pandemi sürecinde faaliyetlerinin ifasında güçlük yaşadıklarını, edim dengesinin bozulduğunu ve şirketlerinin faaliyetlerine devam edemediğini belirterek Kira Sözleşmelerinin 8. Maddesi uyarınca  “bulaşıcı hastalık”  nedeniyle kira sözleşmelerinin fesih edilmesi talebinde bulunmuş; 19.06.2020 tarih ve 1235478 sayılı Başkanlık Oluru ile de söz konusu kira sözleşmeleri feshedilmiştir

          2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi hükümlerine göre, Küçükyalı Mahallesi 6/1 pafta, 15886 ada, 20 parsel üzerinde bulunan Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezinin B Blok zemin kattaki mutfak-depo, 1.kattaki yemek salonu-resepsiyon-mutfak, 2.kattaki yemek salonu-teras-mutfak, 3.kattaki yemek salonu-teras-mutfak,    B Blok zemin kat dükkanın, A Blok çatı katı (teras) bölümleri ile A Blok Kubbealtı ve Adalar Salonlarının (Manolya ve Serince Salonları hariç); 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

               Meclisin onayına sunulur.

 

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

         Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye