heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

16 Nolu Plan Ve Bütçe Kom Rap-Seçilmiş Başk. Yrd. Ücreti

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN RAPORU83598281-050.06.04 (P01/16)                                       08 KASIM 2022TOPLANTIYA KATILANLAR : Canan SEZGİN (Başkan)
                                                  Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                                  Nazmi KORKMAZ (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ  : 07.11.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : 2023 Yılında Seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek aylık ücretin belirlenmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ  : Maltepe Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen 2023 yılında Seçilmiş Başkan Yardımcılarına ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup;

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde; “Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir” denilmektedir.

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39/(f) maddesinde belirtilen; “Belediye Başkanına, nüfusu 500.001’den 1.000.000’e kadar olan beldelerde 157.280 gösterge rakamının Devlet Memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.” hükmü doğrultusunda, Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına, 2023 yılında, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün ödenmesi, ayrıca yıl içinde aylık katsayıda meydana gelecek artışların da aynen yansıtılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                 Meclisin onayına sunulur.

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Canan SEZGİN

Besim ÜNSALDI

Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

Üye