heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

15 Nolu Plan Ve Bütçe Kom Rapor-Huzur Hakkı

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU83598281-050.06.04 (P01/15)                    08 KASIM 2022


TOPLANTIYA KATILANLAR  : Canan SEZGİN (Başkan)
                                                   Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                                   Nazmi KORKMAZ (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 07.11.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ : Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2023 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Yazı İşleri Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2023 yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup;

      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereğince Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 39/(f) maddesinde belirtilen; “Belediye Başkanına, nüfusu 500.001’den 1.000.000’e kadar olan beldelerde 157.280 gösterge rakamının Devlet Memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.” hükmü doğrultusunda, Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine 2023 yılında, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonlarına katıldıkları her gün için,  belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’ini geçmemek üzere huzur hakkı ücretinin ödenmesi ve yıl içinde Devlet Memurları aylık katsayısında meydana gelecek artışların ödeneklere aynen yansıtılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                        Meclisin onayına sunulur.          

 

 

           

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Canan SEZGİN

Besim ÜNSALDI

Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

Üye