heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

14 Sayılı İmar Kom Rap-E-5 Güneyi Uip Plan Notu Şahıs İtirazları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONUNUN RAPORU83598281-050.06.04-(İ02/14)                                 08 KASIM 2022


TOPLANTIYA KATILANLAR : Besim ÜNSALDI (Başkan)
                                                  Erol TEPEBAŞI (Başkan Yardımcısı)
                                                  Kadem EKŞİ (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 03.10.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Maltepe E-5 Güneyi U.İ.Planında Toplu Uygulama Koşullarına İlişkin İlave Plan Notu Değişikliğine şahıs itirazları.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe E-5 Güneyi U.İ.Planında Toplu Uygulama Koşullarına İlişkin İlave Plan Notu Değişikliğine ilişkin şahıs itirazları ile ilgili teklif incelenmiş olup;

 

       Yapılan itirazların konusu 15/08/2022-13/09/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılan 26.05.2022 t.t’li Maltepe E-5 Güneyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notuna ilişkin olmadığından ve Toplu Uygulama şartlarına artış talebi üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğundan ayrıca emsal artışı getirdiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir.  

                     Meclisin onayına sunulur.

 

 

İMAR KOMİSYONU

 

Besim ÜNSALDI

     Erol TEPEBAŞI

Kadem EKŞİ

Başkan

     Başkan Yardımcısı

   Üye