heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

14 Sayılı Hukuk Kom Rap İçkili Yer- Ek Yapılması

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK KOMİSYONU RAPORU83598281-050.06.04 (H03/14)                            03 MART 2020TOPLANTIYA KATILANLAR : Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                             Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                             Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 03.02.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : İçkili Yerler Krokisine Ek Yapılması.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen, Küçükyalı Mahallesi Güvenlikli Çıkmazı No:1 üzerinde bulunan yerin İçkili Yer Bölgesine Eklenmesi ile ilgili teklif ve ekleri incelenmiş olup,

 

       Dosya içerisinde bulunan “İçkili Yer Karar Tutanağı” başlıklı yazının tutanağı düzenleyen kişilerin imzaları ile birlikte gönderilmesi, imzalı tutanakta 08.04.2015 tarih 2015/61 sayılı Meclis Kararı’nda belirtilen hususların ilgililer tarafından araştırılması ve tutanağın bu şekilde düzenlenmesi için dosyanın Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

 

HUKUK KOMİSYONU

 

  Yıldız DOĞAN

                Durmuş TÜRK

Mehmet Can ERDÜNDAR

  Başkan

              Başkan Yardımcısı

Üye