heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

13 Sayılı İmar Kom Rap Riskli Yapılar Plan Notu İtiraz-M. Aynacı

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONUNUN RAPORU
83598281-050.06.04-(İ02/13)                        08 KASIM 2022TOPLANTIYA KATILANLAR : Besim ÜNSALDI (Başkan)
                                                  Erol TEPEBAŞI (Başkan Yardımcısı)
                                                  Kadem EKŞİ (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ  : 07.11.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Maltepe ilçesi genelinde 1/1000 ölçekli Riskli Yapılara Ait UİP Plan Notu İlavesine itiraz.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe ilçesi genelinde 1/1000 ölçekli Riskli Yapılara Ait UİP Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili teklif incelenmiş olup;      

      1. t.t’li 1/1000 ölçekli UİP notlarının;

1.Maddesindeki “…yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır” ifadesinin “…yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki meri imar planındaki kat adedine göre uygulama yapılır” olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

               Meclisin onayına sunulur.

 

 

İMAR KOMİSYONU

 

Besim ÜNSALDI

     Erol TEPEBAŞI

Kadem EKŞİ

Başkan

     Başkan Yardımcısı

   Üye