heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

13 Sayılı Hukuk Kom Rap Arnavutluk Elbasan Belediyesi-Kardeş Şehir

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUKUK KOMİSYONU RAPORU83598281-050.06.04 [H03/13]                      03 MART 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                             Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                             Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 02.03.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Arnavutluk Cumhuriyeti Elbasan Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : Dış İlişkiler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Arnavutluk Cumhuriyeti Elbasan Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup,

    

               5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Yurt Dışı İlişkileri başlıklı 74. maddesi ve Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince, Arnavutluk Cumhuriyeti Elbasan Belediyesi ile Maltepe Belediyesi arasında kardeşkent ilişkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi konusunda, İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ve kardeşkent protokolü ile ilgili sözleşmenin imzalanması ile bunlara ilişkin girişimlerin yapılması yönünde Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

               Meclisin onayına sunulur.

 

    

HUKUK KOMİSYONU

 

  Yıldız DOĞAN

                Durmuş TÜRK

Mehmet Can ERDÜNDAR

  Başkan

              Başkan Yardımcısı

Üye