heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

12 Sayılı İmar Kom Rap Zümrütevler Mah 15691 Ada 1 Parsel

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONUNUN RAPORU
83598281-050.06.04-(İ02/12)                            28 EKİM 2022


TOPLANTIYA KATILANLAR  : Besim ÜNSALDI (Başkan)
                                                   Erol TEPEBAŞI (Başkan Yardımcısı)
                                                   Kadem EKŞİ (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 05.09.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi 15691 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ  : Maltepe Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi 15691 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklif incelenmiş olup;

       Bölgenin mer’i imar planlarında yer alan emsal değeri ile sehven uyumsuz konumda kalan parselin emsalini bölgenin mer’i planlarındaki emsal değerleri ile uyumlu hale getireceğinden dolayı, yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Komisyonumuzca aynen uygun görülmüştür.

                    Meclisin onayına sunulur.

 

 

 

İMAR KOMİSYONU

 

Besim ÜNSALDI

     Erol TEPEBAŞI

Kadem EKŞİ

Başkan

     Başkan Yardımcısı

   Üye