heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

11 Sayılı Plan Ve Bütçe Kom Rap 21 Sayılı Hukuk Kom Rap-Mataş Sermaye Artımı

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-HUKUK KOMİSYONUNUN
MÜŞTEREK RAPORU

 


83598281-050.06.04 (P01/11) - (H03/21)                  03 EYLÜL  2019


TOPLANTIYA KATILANLAR : Özgür AKSOY (Başkan)
                                                 Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                                 Nazım KORKMAZ (Üye)
                                                 Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                                 Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                                 Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 02.09.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Mataş Anonim Şirketi’nin sermaye yükseltilmesi
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarihli oturumunda komisyonlarımıza havale edilen Mataş Anonim Şirketi’nin sermayesinin yükseltilmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup,
 

                      Belediyemiz şirketi olan Mataş Anonim Şirketinin mevcut sermayesinin 15.000.000,00 TL daha yükseltilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

              Meclisin onayına sunulur.

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

Üye

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye