heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

10 Nolu Plan Ve Bütçe Kom Rap 20 Nolu Hukuk Kom Rap - Dolu Kadro

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-HUKUK KOMİSYONUNUN
MÜŞTEREK RAPORU

 83598281-050.06.04 (P01/10) - (H03/20)                          03 EYLÜL  2019
TOPLANTIYA KATILANLAR : Özgür AKSOY (Başkan)
                                                  Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                                  Nazmi KORKMAZ (Üye)
                                                  Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                                  Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                                  Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)  

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ 
: 02.09.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   Dolu Kadro Değişikliği
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM    : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonlarımıza havale edilen Dolu Kadro Değişikliği ile ilgili teklif incelenmiş olup;    

       22.02.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereği, Belediyemizde görev yapan memur personelin kadro derece değişikliğine ilişkin  (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli  (Memur) doğrultusunda teklifin Müdürlüğünden geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

     Meclisin onayına sunulur.

 

   

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye

                

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

Üye