heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

09 Nolu Plan Ve Bütçe Kom Rap Aktarma

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN RAPORU

 


83598281-050.06.04 (P01/09)                         03 EYLÜL 2018


TOPLANTIYA KATILANLAR  : Özgür AKSOY (Başkan)
                                                  Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                                  Nazmi KORKMAZ (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ  : 02.09.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   : Müdürlükler Arası Ödenek Aktarımı
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM    : Mali Hizmetler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili teklif incelenmiş olup;

       Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 2 adet ambulansın satın alınması için, Mahalli İdareler  Bütçe  Muhasebe Yönetmeliği’nin  36. Maddesi  ve  5393  sayılı  Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası gereğince, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 46.34.26.38.00.07.02.01.5.03.5.1.04 nolu “Müteahhitlik Hizmetleri” bütçe kaleminden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 46.34.26.54.00.04.05.01.5.06.1.4.90 nolu “Diğer Taşıt Alımları” kalemine 600.000,00-TL (altıyüzbin Türk lirası) ödenek aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

 

          

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye