heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

09 Nolu Plan ve Bütçe Kom Rap 2021 Yılı Performans Programı

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN RAPORU
83598281-050.06.04 (P01/09)                                06 EKİM 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Özgür AKSOY (Başkan)
                                                  Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                                  Ufuk YILDIZ (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 05.10.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : 2021 Yılı Performans Programı Uygulaması ve Takibi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : Mali Hizmetler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 05.10.2020 tarihli toplantısında görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen, Belediyemizin 2021 Yılı Performans Programı incelenmiş olup;

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin (b) bendi ile yine aynı Kanunun 41. maddesinin (a) bendi hükümleri gereğince hazırlanarak Belediye Encümeni’nin 24.09.2020 tarih 689 sayılı kararı ile kabul edilen 2021 Yılı Performans Programı’nda; 2021-2022-2023 yılları için mal ve hizmet alımı, yatırımlar ve cari harcamalara yeterli kaynağın konulduğu görüldüğünden,  Mali Hizmetler Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

 

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Ufuk YILDIZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye