heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

08 Sayılı İmar Kom Rap 27.01.2020 1-1000 Ölçekli Gülsuyu Gülensu Mah Uip Şahıs İtirazı

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYON RAPORU83598281-050.06.04-(İ02/08)                 07 TEMMUZ 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                             Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                             Serdar DENİZMEN (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 06.07.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : 27.01.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan şahıs itirazı.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen 27.01.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itiraz (şahıs) ile ilgili teklif incelenmiş olup, park alanında kaldığı için park alanından çıkartılarak konut alanına alınmasına yönelik itiraza konu olan 217 m2’lik yere karşılık, park alanının imar parseline dönüştürülen TİCK 2 alanından kendisine yer verileceği Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün 22.05.2020 tarih 97103628-310.14.02.02.E.1223870 sayılı yazısından anlaşıldığından, bir mağduriyet söz konusu olmayıp lehine bir durum mevcut olduğundan şahıs itirazı komisyonumuzca uygun görülmemiştir. 

                     Meclisin onayına sunulur.

 

 

  

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye