heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

08 Plan Ve Bütçe Kom Rap- 19 Sayılı Hukuk Kom Rap 01 Ulaşım Koor Kom Rap ,- İlçe Emniyete Araç Tahsisi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK KOMİSYONU-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU- ULAŞIM KOORDİNASYON KOMİSYONUNUN MÜŞTEREK RAPORU

 83598281-050.06.04 - (P01/08)-(H03/19)-(U05/01)                     03   EYLÜL 2019


TOPLANTIYA KATILANLAR  : Özgür AKSOY (Başkan)
                                                   Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                                   Nazmi KORKMAZ (Üye)
                                                   Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                                   Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                                   Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)
                                                   Kemal HASGÜL (Başkan)

                                                   Özgür AKSOY (Başkan Yardımcısı)
                                                   Mehmet Can ASLAN (Üye)KOMİSYONA HAVALE TARİHİ   : 02.09.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ    : İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsisi ve   akaryakıt takviyesi yapılması.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM    : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonlarımıza havale edilen İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis edilmesi ve  akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklif incelenmiş olup;

     İlçemizde tesis edilen ve devam etmekte olan asayiş, huzur ve duyulan güvenin devamlılığını temin ile hizmetin daha etkin, verimli bir şekilde sunulması ve olaylara zamanında müdahale edilebilmesi noktasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün araç sayısının yetersizliği nedeni ile olaylara zamanında müdahale etmekte aksamalar meydana geldiği, ülkemizin içinde bulunduğu hassas dönem nedeniyle görev yoğunluğunun artmış olması, araç sayısının yetersiz kaldığını belirten talepleri gereğince,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/a ile 75/b maddelerine istinaden Emniyet Müdürlüğü ile sözleşme yapılması kaydıyla, 01.10.2019 tarihinden 31.12.2020 tarihine   kadar  10 (on) adet minivan/kamyonet tarzı aracın İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine emanet olarak verilmesi, trafik cezaları haricinde tüm giderlerinin (sigorta, kasko, kaza, tamir bakım) belediyemizce karşılanması, ayrıca mesai saatleri içerisinde (hafta sonları ve resmi tatillerde verilmeyecek) verilmek üzere yıllık yaklaşık toplam 30.000 (otuzbin) litre (K. Benzin, Motorin) akaryakıt takviyesi yapılması komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

    Meclisin onayına sunulur.         

                             
 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye

                

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

Üye

 

ULAŞIM KOORDİNASYON KOMİSYONU

 

Kemal HASGÜL

Özgür AKSOY

         Mehmet Can ASLAN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye