heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

08 Nolu Plan ve Bütçe Kom Rap Kadro İhdası

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
83598281-050.06.04 (P01/08)                           06 EKİM 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Özgür AKSOY (Başkan)
                                                  Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                                  Ufuk YILDIZ (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 05.10.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Kadro İhdası.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarihli oturumunda komisyonlarımıza havale edilen kadro ihdası ile ilgili teklif incelenmiş olup,

08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle, Belediyemiz yer aldığımız C16 Grubu’ndan C17 Grubuna yükseltildiğinden 5 mühendis, 3 mimar, 5 tekniker, 5 teknisyen, 3 ekonomist, 7 memur, 18 bilgisayar işletmeni, 18 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile 1 çocuk gelişimci kadrosu artışı olmuştur.

Bu nedenle, 5 mühendis, 3 mimar, 5 tekniker, 5 teknisyen, 3 ekonomist, 7 memur, 18 bilgisayar işletmeni, 18 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile 1 çocuk gelişimci kadrosu ihdas edilmesi için Yönetmeliğin 10. maddesi gereği, kadroların ihdası için (I) Sayılı Kadro İhdası (Memur), (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) ve (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur)’nu gösterir Cetveller doğrultusunda teklifin Müdürlüğünden geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

              Meclisin onayına sunulur.

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Ufuk YILDIZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye