heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

07 Nolu Plan Ve Bütçe Kom Rap Aktarma-İnsan Kaynakları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN RAPORU83598281-050.06.04 (P01/07)                             03 MART 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Özgür AKSOY (Başkan)
                                             Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                             Nazmi KORKMAZ (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 02.03.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Müdürlükler Arası Ödenek Aktarımı
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : Mali Hizmetler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisi’nin 02.03.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili teklif incelenmiş olup;

 

       Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası gereğince,

       696 Sayılı KHK kapsamında Maltepe Sağlık Turizm Eğitim Otopark Temizlik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’ye (MATAŞ) geçişi sağlanan personelin, 2020 yılı Nisan ayı itibariyle hakediş işlemlerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülebilmesi amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Hastane Müdürlüğünün, Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Veteriner İşleri Müdürlüğünün, Fen İşleri Müdürlüğünün, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün yazımız ekinde yer alan tabloda belirtilen kodların karşılığında yer alan bütçe tertibindeki ödeneklerin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

 

            

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye