heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

06 Sayılı İmar Kom Rap 27.01.2020 1-1000 Ölçekli Gülsuyu Gülensu Mah Uip Yapılan İtiraz

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYON RAPORU83598281-050.06.04-(İ02/06)              07  TEMMUZ 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                            Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                            Serdar DENİZMEN (Üye)KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 06.07.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : 27.01.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itiraz.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen 27.01.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan iki adet itiraz incelenmiş olup,

 

1-)Daha önce komisyonumuza havale edilen Müdürlük itirazları arasında yer olan İmar Müdürlüğü 14. İtiraz konusunun karara varılmadığı görüldüğünden yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu plan notunun5.2.1:  0-500 m2 büyüklüğe sahip parsellerde: Yapılanma koşulu E:0,40; TAKS:0.20-40; 5/A-3/4 dür. Yapılanamayan parsellerde komşu parsel maliklerinin muvaffakatının alınması (Boş, yapı olmayan komşu parseller hariç) şartıyla ikiz-üçüz ayrık çözümler uygulanabilir.” şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

2-)İkinci itirazda bahsi geçen E:1.75; TASK:0,25-0,50; 5/A-6/4 olan plan notunun kat yüksekliğinin niteliği itibariyle anaokulu ilköğretim ve ortaokullarda yençok:4 kat lise ve meslek lisesi alanlarında ise yençok:6 kattır. İbaresine uygun olarak E:1.75; TASK:0,25-0,50; 5/A-/4 olarak plan notunun düzeltilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

                     Meclisin onayına sunulur.

 

  

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye