heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

05 Sayılı İmar Kom Rap 15954 Ada 394 Parsel

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYON RAPORU83598281-050.06.04-(İ02/05)                 30 MART 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                            Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                            Zeynettin AYDIN 
(Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 03.02.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Maltepe İlçesi, 15954 ada, 394 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Adatepe Kuba Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait olan 15954 ada 394 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine konu olan yerin mülkiyetine sahip derneğin talebi ile ilgili dilekçesi bulunmasına rağmen kaşesiz olması plan değişiklik talebine ilişkin dosyada dernek yönetim kurulu kararı, dernek yönetim kurulunun bu konuyla ilgili yetkilendirildiğine dair genel kurul tutanağının bulunmaması nedeniyle eksikliklerin tamamlanması için dosyanın müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir.  

                     Meclisin onayına sunulur.

 

 

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye