heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

05 Plan Ve Bütçe Komisyonu- 12 Sayılı Hukuk Kom Rap- Kadro İhdası

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU- HUKUK KOMİSYONUNUN
MÜŞTEREK RAPORU83598281-050.06.04 - (P01/05)-(H03/12)                     05 ŞUBAT 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Özgür AKSOY (Başkan)
                                                   Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                                   Nazmi KORKMAZ (Üye)
                                                   Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                                   Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                                   Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 03.02.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Kadro İhdası.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonlarımıza havale edilen Kadro İhdası ile ilgili teklif incelenmiş olup,

              5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ile 22.02.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereği, ekonomist kadrosu ihdas edilmesi için, kadro değişikliği yapılması gerektiğinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve eki (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği  (Memur) durumunu gösterir cetvel ile ilgili teklifin Müdürlüğünden geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

            Meclisin onayına sunulur.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye

 

   

HUKUK KOMİSYONU

 

  Yıldız DOĞAN

                Durmuş TÜRK

Mehmet Can ERDÜNDAR

  Başkan

              Başkan Yardımcısı

Üye