heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

04 Sayılı İmar Kom Rap Cevizli Mah. Uip İmar Ve Şeh. Müd İtirazı

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYON RAPORU
83598281-050.06.04-(İ02/04)                          03 MART 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                            Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                            Zeynettin AYDIN
 (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 02.03.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   : Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi 02.10.2019 t.t’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü itirazı.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi 02.10.2019 t.t’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü itirazı ile ilgili teklif incelenmiş olup,

          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün askı süresi içerisinde itiraz ettiği tespit edilmiştir. Buna göre; Park alanının daha verimli kullanılabilmesi, belediye hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına olanak sağlamasına yönelik talebi ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün taleplerinin dikkate alınması neticesinde Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi 02.10.2019 tt’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına;

       “Burada yapılacak yapıların kamu yararına olmasından dolayı yönetmelikte belirtilen emsal değeri iki katına çıkartılabilir, yükseklik avan projede belirlenmek şartıyla park alanında sosyal tesis, hizmet yapıları ve afet durumunda kullanılmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çadırkent/ Konteyner kent yapabilir”

        şeklinde plan notunun eklenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

                      Meclisin onayına sunulur.

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye