heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

04 Nolu Plan Ve Bütçe Kom Rap-11 Nolu Hukuk Kom Rap -Toplu İş Sözleşmesi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU-HUKUK KOMİSYONUNUN
MÜŞTEREK RAPORU83598281-050.06.04 (P01-04)-(H03-11)                 04 ŞUBAT 2020TOPLANTIYA KATILANLAR : Özgür AKSOY (Başkan)
                                            Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                            Nazmi KORKMAZ (Üye)
                                            Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                            Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                            Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 03.02.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ : Toplu İş Sözleşmesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisi’nin 03.02.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonlarımıza havale edilen Maltepe Belediye Başkanlığı ile Tüm-Bel Sen arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup;

       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun mahalli idarelerde sözleşme imzalanması başlıklı 32. maddesi ile değişik geçici 14. maddesinde belirlenen esaslar dahilinde, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları kapsamındaki memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde olan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesi ile ilgili Belediye Meclisimizce alınan 05.05.2019 tarihli 2019/37 sayılı Meclis Kararına istinaden Maltepe Belediye Başkanlığı ile TÜM BEL-SEN Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında iki yıllık süre için hazırlanarak imzalanan Toplu İş Sözleşmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye

 

   

HUKUK KOMİSYONU

 

  Yıldız DOĞAN

                Durmuş TÜRK

Mehmet Can ERDÜNDAR

  Başkan

              Başkan Yardımcısı

Üye