heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

03 Tarife Kom Rap Sundurma ATM Baz

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARİFE KOMİSYONUNUN RAPORU

 


83598281-050.06.04 (T04-03)                    31 AĞUSTOS 2020TOPLANTIYA KATILANLAR : Ecvet EŞLEGÜL (Başkan)
                                                 Cem KAHRAMAN (Başkan Yardımcısı)
                                                 Seda ALKAN (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 06.07.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : 2020 Yılı Uygulanacak Ek Teknik Kontrol ve Denetim Ücret Tarifeleri
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifi incelenmiş olup,

 

       2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün Tanımsız Yapılar Sundurma ve Çardak, ATM, Baz İstasyonu ve Geçici Yapılar (Konteyner, MOBO, Prefabrik Yapı, Showroomlar vb.)  ile ilgili teknik kontrol ve denetimin Belediyemizce ücret karşılığı yapılması ile 2020 yılında uygulanacak Ek Teknik Kontrol ve Denetim Ücret Tarifesinin  ise ekte yer aldığı şekliyle belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

 

TARİFE KOMİSYONU

 

Ecvet EŞLEGÜL

Cem KAHRAMAN

         Seda ALKAN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI UYGULANACAK EK TEKNİK KONTROL VE DENETİM ÜCRET TARİFELERİ