heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

03 Sayılı İmar Kom Rap 414 Ada 27 Parsel

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYON RAPORU83598281-050.06.04-(İ02/03)                          25 ŞUBAT 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                            Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                            Zeynettin AYDIN
 (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 02.12.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   : Maltepe İlçesi, 414 ada, 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe İlçesi, 414 ada, 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklif incelenmiş olup,

       Yapılan değerlendirme sonucunda talep edilen plan değişikliği ile ilgili konunun Mülk Sahibi Batı Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması tarafından İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde 2017/1220 Esas sayısı ile gerek Belediyemiz gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının dava edildiği görülmüştür.

       Yapılan araştırmada ilgili davanın devam ettiği, Maltepe Belediye Başkanlığımız tarafından 25.02.2019 tarihinde Danıştay Yüksek Mahkemesi’ne temyiz yoluyla itiraz yapıldığı ve bu itirazın sonuçlanmadığı tespit edildiğinden plan tadilatının 1/5000’lik planda yapılan değişiklikle kabul edilmesinde bu aşamada hukuki açıdan sonuçlarını bildirir Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü alınmak üzere ilgili müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                     Meclisin onayına sunulur.

 

 

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye