heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

02 Tarife Kom Kom Kreş Ücret (Personel) Değişikliği

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİFE KOMİSYONUNUN RAPORU

 

83598281-050.06.04 (T04-02)                 07 TEMMUZ  2020

TOPLANTIYA KATILANLAR : Ecvet EŞLEGÜL (Başkan)
                                             Cem KAHRAMAN (Başkan Yardımcısı)
                                             Seda ALKAN (Üye)

                       

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 06.07.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : 2020-2021 Eğitim Öğretim  Dönemi Belediyemiz Personeli kreş ücret tarife değişikliği
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM  : Kreş Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisi’nin 03.02.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen 2020 yılı Belediyemiz Personeli kreş ücret tarife değişikliği ile ilgili teklif incelenmiş olup,

       2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 18 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’in 5.maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 240,00 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir’’ hükümleri doğrultusunda Belediyemize ait Zübeyde Hanım Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi ücretlerinin aşağıda yer alan tabloda belirlendiği şekilde uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

 

2464 SAYILI B.G. KANUNU’NUN 97. MADDESİNE İSTİNADEN  

2019 YILI UYGULANAN (TL)

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM  DÖNEMİ TEKLİF EDİLEN

 (TL)

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM  DÖNEMİ KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN

(TL)

 

Personel Çocukları için Tam Gün Uygulanan Ücret Tarifesi (MEMUR, SÖZLEŞMELİ MEMUR, K.İŞÇİ, HİZMET PERSONELİ)

 

 

220+KDV

 

 

240+KDV

 

 

240+KDV

 

TARİFE KOMİSYONU

 

Ecvet EŞLEGÜL

Cem KAHRAMAN

         Seda ALKAN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye