heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

02 Sayılı İmar Kom Rap 24 Pafta 16542 Ada 112 Parsel

T.C.
İMAR KOMİSYON RAPORU
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


 

83598281-050.06.04-(İ02/02)                         20 ŞUBAT 2020TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                             Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                             Zeynettin AYDIN 
(Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 03.02.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   : Maltepe İlçesi Feyzullah Mahallesi 24 pafta 16542 ada 112 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  değişikliği.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe İlçesi Feyzullah Mahallesi 24 pafta 16542 ada 112 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  değişikliği ilgili teklif incelenmiş olup,

 

       Maltepe İlçesi Feyzullah Mahallesi 24 pafta 16542 ada 112 parsel üzerinde bulunan tescilli bina (kreş olarak kullanılan 2 katlı) ile önündeki kaldırımda yer alan 2 adet ağacın 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı plan notlarına işlenmesi ile ilgili yaptığımız değerlendirme sonucunda plan notlarına;

1-Plan değişikliği onama sınırı, 24 pafta 16542 ada 112 parsel sınırı olup, plan değişikliği paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.

2-26.03.1991 tarih ve 2640 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul Kararı gereği parselde bulunan bina, "Korunması Gerekli Sivil Mimarlık Örneği" (Tescilli Bina) olup, 05.09.1995 tarih ve 3852 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul Kararı gereği parselde bulunan iki adet ağaç, Tescilli Ağaç'tır (Tescilli Tabiat Varlığı).

3-16542 ada 112 parselde, ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü ve ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

4-Açıklanmayan hususlarda meri Maltepe E-5 Güneyi uygulama imar planı şartları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde işlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                     Meclisin onayına sunulur.

 

    

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye