heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

01 Tarife Kom Kom Jimnastik Salonu Kiralama Ücreti

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİFE KOMİSYONUNUN RAPORU

 

83598281-050.06.04 (T04-01)                       04 ŞUBAT  2020TOPLANTIYA KATILANLAR : Ecvet EŞLEGÜL (Başkan)
                                             Cem KAHRAMAN (Başkan Yardımcısı)
                                             Ufuk YILDIZ (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 03.02.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   : Jimnastik Salonu Kiralama Ücret Tarifesi.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : Spor İşleri Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisi’nin 03.02.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Spor Müdürlüğünün 2020 yılında uygulanacak jimnastik salonu kiralama ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili teklifi incelenmiş olup,

 

       2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince, Spor İşleri Müdürlüğümüze bağlı Yalçın Kızılay Kapalı Spor Tesisimizde bulunan jimnastik salonu olarak kullanılması düşünülen bölümün kiralanmasının Belediyemizce ücret karşılığı yapılması ile ücret tarifesinin ise aşağıda yer aldığı şekliyle belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

 

2464 SAYILI B.G. KANUNU’NUN 97. MADDESİNE İSTİNADEN (2020 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ)

2019 YILI UYGULANAN (TL)

 

2020 YILI TEKLİF EDİLEN (TL)

 

KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN (TL)

 

Jimnastik Salonu Kiralama (1 saat)

-

140,00

140,00

 


TARİFE KOMİSYONU 

 

 

Ecvet EŞLEGÜL

Cem KAHRAMAN

         Ufuk YILDIZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye