heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

01 Sayılı Kesin Hesap Tetkik Kom Raporu

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP TETKİK KOMİSYON RAPORU
83598281-050.06.04 (K06/01)              TEMMUZ 2020TOPLANTIYA KATILANLAR : Canan SEZGİN (Başkan)
                                            Yahya HAN (Başkan Yardımcısı)
                                            Nazmi KORKMAZ (Üye)KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 06.07.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   : 2019 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : Mali Hizmetler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Cumhurbaşkanlığının 26.03.2020 tarihli 2019/5 sayılı Genelgeleri uyarınca “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri doğrultusunda Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Meclisleri ile İl Genel Meclislerinin Nisan, Mayıs, ve Haziran ayı Meclis Toplantıları ertelenmiş ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi” başlıklı 40. maddesi gereği Mayıs ayı toplantısında görüşülmesi mümkün olmamıştır.

Bu nedenle, Maltepe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup;

 

            5393 sayılı Kanun’un 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince, Belediyemiz Encümeninin 30.04.2020 tarih ve 311 sayılı kararı ile kabul edilen 2019 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Müdürlüğünden geldiği şekli ile aynen kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

       Meclisin onayına sunulur.
 

KESİN HESAP TETKİK KOMİSYONU

 

Canan SEZGİN

Yahya HAN

         Nazmi KORKMAZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye