heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Ocak Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ocak Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

  • Belediye Meclisi 03.01.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 35 üyenin katılımı ile toplandı. ( 2 üye izinli sayıldı)

 

  • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Kemal HASGÜL ve Nuray ÇEPNİ’ nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesi gereğince, 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili bilgi verildi.

 

  • KARAR NO:2022/01; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrası gereğince; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu kurularak 3 üyeden oluşmasına, Denetim Komisyonu ile ilgili üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde; 36 üyenin oylamaya katıldığı, geçerli 36 oydan;  Canan SEZGİN’in 22 oy, Besim ÜNSALDI’nın 22 oy, Nazmi KORKMAZ’ın 15 oy aldığı tespit edilmiş olup, bu sonuca göre Denetim Komisyonu Üyesi olarak görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Canan SEZGİN, Besim ÜNSALDI ve Nazmi KORKMAZ seçilmişlerdir.

 

  • KARAR NO:2022/02; 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un 90. maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonuna, 31.12.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Akın ORHAN (Asil) ve Murat Zeynel CEYLAN ’ın (Yedek) seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

 

  • KARAR NO:2022/03; 2022 yılında gerekli görüldüğünde temlik, teminat ve nakit kredi kullanmak üzere Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.

 

  • KARAR NO:2022/04; 2021 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılan, 2022 yılında çalıştırılmaya devam edecek olan ve 2022 yılında ilk defa istihdam edilecek olan sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

  • Gündemin 6. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Gülsuyu Mahallesi 3408 ve 3348 adaların plan değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

  • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2022/OCAK Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  • 2022/ŞUBAT ayı toplantılarına 07.02.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.03.01.2022