heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Mayıs Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

MAYIS Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 09.05.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 34 üyenin katılımı ile toplandı. ( 3 üye izinli sayıldı.)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Murat Zeynel CEYLAN, Zeynettin AYDIN ve Yakup YILDIZ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Meclis Başkanlık Divanına verilen sözlü önergenin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Kesin Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, ek ödenek verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Spor İşleri Müdürlüğünün, Bireysel ders ücretleri ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Maltepe Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Özel Kalem Müdürlüğünün, Belediyemiz Şirketi MATAŞ A.Ş.’nin Genel Kurulu’nda Belediyemiz adına temsilci görevlendirilmesi, yönetim kurulu ve müdür atamaları için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 6. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Maltepe İlçesi, Girne Mah. 16728 ada 22 parsel bitişiğindeki E:23 parsel konumundaki yol tescilli alana ilişkin UİP-34049779 PİN’li 26.07.2021 t.t.’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 7. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Sahil Şeridi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2022/MAYIS Ayı Toplantılarına 11.05.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.09.05.2022
 
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Mayıs Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 11.05.2022 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 6 üyenin katılımı ile toplandı. (31 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Durmuş TÜRK, Cem KAHRAMAN, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Yakup YILDIZ’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO:2022/30; 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 01 nolu raporu ve eki cetvellerinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/31; 2022 Mali Yılı bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ,  Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/32; Spor İşleri Müdürlüğünün bireysel ders ücretleri ile ilgili Tarife Komisyonunun 03 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ,  Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/33; Maltepe Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklif ve eki yönetmeliğin Hukuk Komisyonunun 06 nolu raporu doğrultusunda aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.                                                    

 

 • KARAR NO:2022/34; Belediyemiz Şirketi MATAŞ A.Ş.’nin Genel Kurulu’nda Belediyemiz adına temsilci görevlendirilmesi, yönetim kurulu ve müdür atamaları için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07 nolu raporunun aynen kabulüne, Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 2022/MAYIS ayı toplantılarının 11.05.2022 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2022/MAYIS Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
 • 2022/HAZİRAN ayı toplantılarına 06.06.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.11.05.2022