heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Mart Ayı Kararları

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Mart Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 

 • Belediye Meclisi 07.03.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 30 üyenin katılımı ile toplandı. ( 7 üye izinli sayıldı.)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Nuray ÇEPNİ, Savaş EROĞLU, Zeynettin AYDIN, Ufuk YILDIZ, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Uluer KAYA‘ nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yer Kullanım Sözleşmesi’nin imzalanabilmesi amacıyla Belediye Başkanı Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Çevre Temizliği İçin Araç Ekipman ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşinin ihale edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Araç Kiralama İşinin ihale edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2022/7;  Maltepe İlçesi, Eski:3123 ada 3 parsel yeni:16761 ada 53 parsele ilişkin plan notu ile ilgili İmar Komisyonunun 02 nolu raporunun aynen kabulüne; oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2022/MART ayı toplantılarına 09.03.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.07.03.2022


 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Mart Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 09.03.2022 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 29 üyenin katılımı ile toplandı. (8 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Yahya HAN, Kemal HASGÜL, Savaş EROĞLU, Celal AKGÜL, Durmuş TÜRK, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR ve Yakup YILDIZ’ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO:2022/08; Yer Kullanım Sözleşmesi’nin imzalanabilmesi amacıyla Belediye Başkanı Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 01 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/09; Çevre Temizliği İçin Araç Ekipman ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşinin ihale edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 01/02 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/10; Hizmet Aracı Kiralaması” hizmetinin ihale edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 02/03 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2022/MART Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2022/NİSAN ayı toplantılarına 04.04.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.09.03.2022