444 17 06
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Kasım Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Kasım Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 07.11.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında  34  üyenin katılımı ile toplandı. (3 üye izinli sayıldı.)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Erkan DİNCEL, Ufuk YILDIZ ve Rahmi ÇAKIRĞLU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/70; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 7. Maddesi gereğince yapılacak olan meclis toplantılarının Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde  (Gülsuyu Mahallesi Nar Sokak E- 5 Yan yol Üzeri Maltepe/İstanbul) Kardelen 1 Salonu’nda yapılmaya devam edilmesine, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 2022/KASIM ayı toplantılarının 07.11.2022 tarihinde yaptığı 1. Birleşiminde oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Belediye Meclis Üyesi Mehmet Can ERDÜNDAR tarafından Belediye Meclis Toplantılarının Merkez Binada bulunan Meclis salonunda yapılması ile ilgili önergenin reddine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2023 yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Seçilmiş Başkan Yardımcılarına 2023 yılında ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Kadro değişikliği ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Bitlis İli Gölbaşı Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 6. maddesinde yer alan; Maltepe E5 Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Toplu Uygulama Koşullarına İlişkin İlave Plan Notu Plan Değişikliği ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 7. maddesinde yer alan; Maltepe ilçesi genelinde 1/1000 ölçekli Riskli Yapılara Ait UİP Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 8. maddesinde yer alan; Maltepe ilçesi genelinde 1/1000 ölçekli Riskli Yapılara Ait UİP Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
 
 • Gündemin 9. maddesinde yer alan; Sokak hayvanları için bakımevi yapılmasına ilişkin ortak işbirliği protokolünün imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 10. maddesinde yer alan; Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 11. maddesinde yer alan; Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 12. maddesinde yer alan; Hastane Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 13. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 14. maddesinde yer alan; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 15. maddesinde yer alan; Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 16. maddesinde yer alan; Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 17. maddesinde yer alan; Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 18. maddesinde yer alan; Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 19. maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 20. maddesinde yer alan; Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 21. maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 22. maddesinde yer alan; Basın ve Yayın Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 23. maddesinde yer alan; Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 24. maddesinde yer alan; Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 25. maddesinde yer alan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 26. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 27. maddesinde yer alan; Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/71; 1/1000 ölçekli Maltepe ilçesi Riskli Yapılara Ait Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 11 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/72; Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi 15691 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 12 nolu raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2022/KASIM Ayı Toplantılarına 09.11.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.07.11.2022               

                                                                                    

 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Kasım Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 

 • Belediye Meclisi 09.11.2022 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 28 üyenin katılımı ile toplandı. ( 9 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Kemal HASGÜL, Celal AKGÜL, Durmuş TÜRK, Erdoğan KOCAOĞLU, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Serdar DENİZMEN ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO:2022/73;Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine 2023 yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/74; Seçilmiş Başkan Yardımcılarına 2023 yılında ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/75; Kadro değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17 nolu raporu ve eki cetvelin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/76; Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 18 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/77; Bitlis İli Gölbaşı Belediyesi’nin kardeş belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 22 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/78; Sokak hayvanları için bakımevi yapılmasına ilişkin ortak işbirliği protokolünün imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’a yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 23 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/79; Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 24 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/80; Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 25 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/81; Hastane Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 26 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/82; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 27 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/83; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 28 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/84; Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/85; Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 30 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/86; Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 31 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/87; Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 32 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/88; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 33 nolu raporu ve eki yönetmeliğinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/89; Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 34 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/90; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 35 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/91; Basın ve Yayın Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 36 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/92; Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 37 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/93; Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 38 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/94; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 39 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/95; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 40 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/96; Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 41 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/97; Maltepe ilçesi genelinde 1/1000 ölçekli Riskli Yapılara Ait UİP Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 13 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ (Oylamada bulunmadı), Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/98; Maltepe E-5 Güneyi U.İ.Planında Toplu Uygulama Koşullarına İlişkin İlave Plan Notu Değişikliğine yapılan şahıs itirazlarının İmar Komisyonunun 14 nolu raporu doğrultusunda REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2022/KASIM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2022/ARALIK ayı toplantılarına 05.12.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.09.11.2022