heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Haziran Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Haziran Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

  • Belediye Meclisi 06.06.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 32 üyenin katılımı ile toplandı. (5 üye izinli sayıldı.)

 

  • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Ayhan AKKAYA, Kemal HASGÜL, Erkan DİNCEL, Kadem EKŞİ ve Serdar DENİZMEN‘in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

  • KARAR NO:2022/35;2022 yılı birim otopark bedellerinin tespiti ile ilgili teklifin Müdürlüğünden geldiği şekli ile TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Nazmi KORKMAZ,  Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık,  Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 2022/HAZİRAN ayı toplantılarının 06.06.2022 tarihinde yaptığı 1. Birleşiminde oyçokluğu ile karar verildi.

 

  • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15194 ada 7 ve 26 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askıda itiraz ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

  • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Küçükyalı Mahallesi 15740 ada 2 parsel, 15139 ada 6 parsel ve Esenkent Mahallesi 2118 ada 1617-18-19-20-21 22-23 parseller ile Esenkent Mahallesi 2158 ada 150 parselin kuzeydoğusundaki tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

  • KARAR NO:2022/36; 1/1000 ölçekli Maltepe E5 Güneyi Sahil Şeridi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifin İmar Komisyonunun 03 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

  • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2022/HAZİRAN Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  • 2022/TEMMUZ ayı toplantılarına 04.07.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.06.06.2022