heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Eylül Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Eylül Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 05.09.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 30 üyenin katılımı ile toplandı. (7 üye izinli sayıldı.)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Erkan DİNCEL, Yıldız DOĞAN, Celal AKGÜL, Cem KAHRAMAN, Ecvet EŞLEGÜL, Zeynettin AYDIN, Seda ALKAN ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Meclis Başkanlık Divanına verilen sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/47;5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince; Meclis Katip Üyelerinin toplantıya katılamamaları nedeniyle, Belediye Meclisinin 2022/Eylül ayı toplantılarının 05.09.2022 tarihli 1.birleşim, 1.oturumunda görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanına Geçici Kâtip Üye olarak Belediye Meclis Üyesi Gönül DİNLER seçilmiştir.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Bağımsız Atık Toplayıcılarına yönelik Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 yıl sonuna kadar uygulanacak ek ücret tarifeleri ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi 15691 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 15740 ada, 2 parselin bir kısmı, 15139 ada, 6 parselin bir kısmı ve Esenkent Mahallesi, 2118 ada, 1617-18-19-20-21 parseller, 2158 ada 22-23 parsellerin bir kısmı ile Esenkent Mahallesi 2158 ada, 142 parselin bir kısmına ilişkin U.İ.P. değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2022/EYLÜL Ayı Toplantılarına 07.09.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.05.09.2022

                 
 

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Eylül Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 07.09.2022 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 2. Başkan Vekili Besim ÜNSALDI’nın başkanlığında 29 üyenin katılımı ile toplandı. (8 üye izinli sayıldı.)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Yusuf KOÇHAN, Canan SEZGİN, Durmuş TÜRK, Ecvet EŞLEGÜL, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Ufuk YILDIZ ve Yakup YILDIZ ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO:2022/49; Kadro değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07 nolu raporu ve eki cetvellerin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/50; Bağımsız Atık Toplayıcılarına yönelik Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonunun 13 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/51; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 yıl sonuna kadar uygulanacak ek ücret tarifeleri ile ilgili Tarife Komisyonunun 04 nolu raporu ve eki ücret tarifesinin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN (Oylamada bulunmadı), Nazmi KORKMAZ,  Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık,  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/52; Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 15740 ada, 2 parselin bir kısmı, 15139 ada, 6 parselin bir kısmı ve Esenkent Mahallesi, 2118 ada, 1617-18-19-20-21 parseller, 2158 ada 22-23 parsellerin bir kısmı ile Esenkent Mahallesi 2158 ada, 142 parselin bir kısmına ilişkin U.İ.P. değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 08 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN (Oylamada bulunmadı), Nazmi KORKMAZ,  Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2022/EYLÜL Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2022/EKİM ayı toplantılarına 03.10.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.07.09.2022