heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2022 Ekim Ayı Kararları

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ekim Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 03.10.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 34 üyenin katılımı ile toplandı. (3 üye izinli sayıldı.)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Kadem EKŞİ, Mehmet Can ASLAN ve Rahmi ÇAKIROĞLU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Meclis Başkanlık Divanına verilen sözlü önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2023 Yılı Performans Programı uygulaması ve takibi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Maltepe Belediye Başkanlığının 20232024-2025 Mali Yılları Bütçesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 6. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Cevizli Mahallesi sınırları içerisinde 16196 ada 23 parsel önünden başlayan 16228 ada 30 parsele kadar olan yola “Lefter Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 7. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün AltayçeşmeFeyzullah-İdealtepe Mahalleleri sınırları arasında kalan, Büyükyalı Caddesi aksının bittiği yerden (16755 Ada 18 Parsel) kuzeye doğru 16920 Ada 13 Parsel sınırına kadar uzanan yola “Süreyya İlmen Paşa Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 8. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Başıbüyük ve Fındıklı Mahalleleri sınırları arasında kalan “KayışdağıDudullu Yolu’nun isminin “Başıbüyük-Fındıklı Yolu Caddesi” olarak değiştirilmesi ve aksının uzatılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 9. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Altayçeşme Mahallesi sınırında bulunan Güvercinlik Sokak ile İstiklal Caddesi arasında kalan yola “Bayrak Sokak”, Aydınevler Mahalle sınırında bulunan Selçukbey Caddesi ile Gamze Sokak arasında kalan yola “Ala Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 10. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Altayçeşme Mahalle sınırında bulunan “Detay Çıkmazı Sokak” isminin “Detay Sokak”, Altıntepe Mahalle sınırında bulunan “Haskan Çıkmazı Sokak” isminin  “Haskan Sokak”, Aydınevler Mahalle sınırında bulunan “Şallı Çıkmazı Sokak” isminin “Şallı Sokak”, Gülsuyu Mahalle sınırında bulunan “Martılar Çıkmazı Sokak” isminin “Martılar Sokak” olarak değiştirilmesi ve Martılar Sokak aksının uzatılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 11. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Esenkent Mahallesi sınırları içinde bulunan “Atlas Sokak” aksının uzatılması, Esenkent Mahallesi sınırında kalan “Nadir Sokak” aksının kısaltılması ile Esenkent Mahallesi sınırında kalan “Hisarlı Sokak”ın iptal edilerek kaldırılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 12. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe İlçesi sınırları içinde bulunan fiilen kullanılan ancak, acil durumlarda tarifinin zor olduğu ve adres kargaşasına yol açtığı tespit edilen yollara, “Aydınevler D100 Kuzey Yan Yol”, “Küçükyalı D-100 Güney Yan Yol”, “Altayçeşme D-100 Güney Yan Yol” ve “Gülsuyu D-100 Kuzey Yan Yol” isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 13. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün Maltepe E5 Güneyi U.İ.Planında Toplu Uygulama Koşullarına İlişkin İlave Plan Notu Değişikliğine şahıs itirazları ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 14. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 1/1000 ölçekli Maltepe ilçesi Riskli Yapılara Ait Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 15. maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Altayçeşme Mahallesi 16443 ada 141 ve 181 sayılı parsellerde bulunan taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 16. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsis edilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 17. maddesinde yer alan; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2023 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 18. maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Maltepe İlçesi genelinde yapıların çatı piyeslerinin daha fonksiyonel kullanılabilmesi ve daha estetik bir görünüm kazanabilmesi için uygulanacak şartların belirlenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/53; Maltepe İlçesi Girne Mah. 16728 ada, 22 parsel bitişiğindeki E:23 parsel konumundaki yol tescilli alana ilişkin UİP-34049779 PİN’li 26.07.2021 t.t.’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 09 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ (Oylamada bulunmadı), Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR ’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2022/EKİM Ayı Toplantılarına 05.10.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.03.10.2022     

T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Ekim Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 

 • Belediye Meclisi 05.10.2022 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 33 üyenin katılımı ile toplandı. ( 4 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Kemal HASGÜL, Kadem EKŞİ, Rahmi ÇAKIROĞLU ve Uluer KAYA’nın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 •  Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO:2022/54; Kadro değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08 nolu raporu ve eki cetvelin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/55; Sözleşmeli personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/56; Cevizli Mahallesi sınırları içerisinde 16196 ada 23 parsel önünden başlayan 16228 ada 30 parsele kadar olan yola “Lefter Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 14 nolu raporu ve ekinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2022/57; Altayçeşme-Feyzullah-İdealtepe Mahalleleri sınırları arasında kalan, Büyükyalı Caddesi aksının bittiği yerden (16755 Ada 18 Parsel) kuzeye doğru 16920 Ada 13 Parsel sınırına kadar uzanan yola “Süreyya İlmen Paşa Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 15 nolu raporu ve ekinin aynen kabulüne, oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 • KARAR NO:2022/58; Başıbüyük ve Fındıklı Mahalleleri sınırları arasında kalan “Kayışdağı-Dudullu Yolu’nun isminin “Başıbüyük-Fındıklı Yolu Caddesi” olarak değiştirilmesi ve aksının uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 16 nolu raporu ve ekinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/59; Altayçeşme Mahallesi sınırında bulunan Güvercinlik Sokak ile İstiklal Caddesi arasında kalan yola “Bayrak Sokak”, Aydınevler Mahalle sınırında bulunan Selçukbey Caddesi ile Gamze Sokak arasında kalan yola Milli Tekvandocu “Sude Yaren UZUNÇAVDAR Sokak” isminin verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 17 nolu raporu ve eklerinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/60; Altayçeşme Mahalle sınırında bulunan “Detay Çıkmazı Sokak” isminin “Detay Sokak”, Altıntepe Mahalle sınırında bulunan “Haskan Çıkmazı Sokak” isminin  “Haskan Sokak”, Aydınevler Mahalle sınırında bulunan “Şallı Çıkmazı Sokak” isminin “Şallı Sokak”, Gülsuyu Mahalle sınırında bulunan “Martılar Çıkmazı Sokak” isminin “Martılar Sokak” olarak değiştirilmesi ve Martılar Sokak aksının uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 18 nolu raporu ve eklerinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/61; Esenkent Mahallesi sınırları içinde bulunan “Atlas Sokak” aksının uzatılması, Esenkent Mahallesi sınırında kalan “Nadir Sokak” aksının kısaltılması ile Esenkent Mahallesi sınırında kalan “Hisarlı Sokak”ın iptal edilerek kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19 nolu raporu ve eklerinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/62; Maltepe İlçesi sınırları içinde bulunan fiilen kullanılan ancak, acil durumlarda tarifinin zor olduğu ve adres kargaşasına yol açtığı tespit edilen yollara, “Aydınevler D-100 Kuzey Yan Yol”, “Küçükyalı D-100 Güney Yan Yol”, “Altayçeşme D-100 Güney Yan Yol” ve “Gülsuyu D-100 Kuzey Yan Yol” isimlerinin verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 20 nolu raporu ve eklerinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/63; Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Altayçeşme Mahallesi 16443 ada 141 ve 181 sayılı parsellerde bulunan taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 21 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/64; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 10/03 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/65; 2023 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçlarına akaryakıt takviyesi yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 11/04 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/66; Maltepe İlçesi genelinde yapıların çatı piyeslerinin daha fonksiyonel kullanılabilmesi ve daha estetik bir görünüm kazanabilmesi için uygulanacak şartların belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 10 nolu raporu ve eklerinin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/67; 2022 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12 nolu raporu ve eki listenin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2022/68; 2023 Yılı Performans Programı uygulaması ve takibi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13 nolu raporu ve eki Performans Programı kitapçığının aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/69; Maltepe Belediye Başkanlığı’nın 2023 Mali Yılı Bütçesi; Gelir- Giderlerine uygun olarak 1.720.000.000,00 TL (Birmilyaryediyüzyirmimilyonlira) üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. maddesinin 7. bendi gereğince, Bütçenin Gelir ve Gider Cetvelleri bölüm bölüm isim okumak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, 2023 Yılı Gider Bütçesi (A Cetveli) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırmaya göre İcmali, 2023 Yılı Gelir Bütçesi (B Cetveli) Gelirin Ekonomik Sınıflandırmaya göre İcmali, 2023 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı ve 2023 Yılı Finansman Programı oybirliği ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE,  Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ(Oylamada bulunmadı) ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu  ile kabul edilmiştir.

 

Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak isim okumak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde, Bütçe Kararnamesinin  1-2-4-5-6-8-9-10-12-14-15-16-17. maddeleri  oybirliği ile 3-7-11-13. maddeleri Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet Can ERDÜNDAR (11. madde oylamasında bulunmadı), Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ (7. madde oylamasında bulunmadı), Sevinç Gül AKDERE,  Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ (Oylamada bulunmadı) ve Celal BAYAR’ın ret oylarına karşılık, Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarihinde yaptığı 2022/EKİM Ayı Toplantılarının 2. Birleşiminde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2022/EKİM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2022/KASIM ayı toplantılarına 07.11.2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.05.10.2022