heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2021 Kasım Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Kasım Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 

  • Belediye Meclisi 01.11.2021 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 33 üyenin katılımı ile toplandı. ( 4 üye izinli sayıldı)

 

  • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri, Celal AKGÜL,  Kadem EKŞİ, Ufuk YILDIZ ve Uluer KAYA’ nın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

  • KARAR NO:2021/89; Seçilmiş Başkan Yardımcılarına, 2022 Yılında ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

  • KARAR NO:2021/90; Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerine, 2022 Yılında ödenecek Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin TEKLİF KARAR olarak aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

  • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2021/KASIM Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  • 2021/ARALIK ayı toplantılarına 06.12.2021 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 01.11.2021