heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Temmuz Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Temmuz Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 06.07.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye ve Meclis Başkanı Ali KILIÇ’ın başkanlığında 36 üyenin katılımı ile toplandı. ( 1 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyesi Nazmi KORKMAZ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/26; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,  Belediye Encümen Üyeliğine Belediye Meclis Üyeleri Gönül DİNLER, Ecvet EŞLEGÜL, Ercan KONAK seçilmişlerdir.

 

 • KARAR NO: 2020/27; Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife Komisyonu, Kesin Hesap Tetkik Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu, Ulaşım Koordinasyon Komisyonu,  Engelliler Komisyonu, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasına ve Komisyonların 3’er üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/28; Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri Özgür AKSOY, Canan SEZGİN ve Ufuk YILDIZ’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/29; İmar Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Besim ÜNSALDI, Erol TEPEBAŞI, ve Serdar DENİZMEN’ in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/30; Hukuk Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Yıldız DOĞAN, Durmuş TÜRK ve Mehmet Can ERDÜNDAR’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/31; Tarife Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Ecvet EŞLEGÜL, Cem KAHRAMAN ve Seda ALKAN’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/32; Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Yahya HAN, Canan SEZGİN ve Nazmi KORKMAZ’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/33; Sağlık ve Çevre Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Zeynep BABACAN, Ayhan AKKAYA ve Zeynettin AYDIN’ ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/34; Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Celal AKGÜL, Tuncay Akın ORHAN ve Resul GÜRSOY’ un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/35; Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Ercan KONAK, Tuncay Akın ORHAN ve Yakup YILDIZ’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/36; Ulaşım Koordinasyon Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Kemal HASGÜL, Özgür AKSOY ve Mehmet Can ASLAN’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/37; Engelliler Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Nuray ÇEPNİ, Erkan DİNCEL ve Rahmi ÇAKIR’ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/38; Deprem ve Doğal Afetler Komisyonunun 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri; Nuray ÇEPNİ, Erdoğan KOCAOĞLU ve Kadem EKŞİ’nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/39; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna 3 Üyeden oluşmasına, 1 yıl süre ile görev yapmalarına ve üye olarak Belediye Meclis Üyeleri;  Canan DÖNER, Zeynep BABACAN ve Sevinç Gül AKDERE’nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; Yazı İşleri Müdürlüğünün Cumhuriyet Parkı içerisinde yapımı tamamlanan tesise “TC MALTEPE BELEDİYESİ CUMHURİYET KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKÂH SALONLARI” isminin verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Kesin Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 6. maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazların, satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerinin ve tutarlarının ertelenmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 7. maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyeye ait taşınmazların kamu kurumlarına tahsis, devir ve takas işlemleri ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyeye ait arsaların satış işlemleri ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 9. maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Bahadır Erdoğdu Zihinsel Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’yle alakalı Maltepe Belediyesi ile Süreyyapaşa Vakfı arasında hazırlanan İşbirliği Protokolünün imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 10. maddesinde yer alan; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezinde bulunan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 11. maddesinde yer alan; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün İçkili Yerler Krokisine Ek yapılması ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 12. maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Tanımsız Yapılar Sundurma ve Çardak, ATM, Baz İstasyonu ve Geçici Yapılar (Konteyner, MOBO, Prefabrik Yapı, Showroomlar vb.) Hakkında Uygulanacak Usul ve Esaslar” ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 13. Maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ücret Tarifeleri ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 14. maddesinde yer alan; Kreş Müdürlüğünün 20202021 yılı Belediyemiz Personeli kreş ücret tarife değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 15. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.10.2019 t.t’li 1/1000 ölçekli U.İ.P. Değişikliğine İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü itirazı ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 16. Maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.01.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itiraz (şahıs) ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 17. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.01.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itiraz ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 18. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün 414 ada, 27 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği ile ilgili teklifinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 19. maddesinde yer alan; Plan ve Proje Müdürlüğünün ilçe sınırları içinde H:Serbest alanlarda kat sınırı belirlenmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/40; Maltepe İlçesi 15954 ada 394 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifin, İmar Komisyonunun 05 nolu raporu doğrultusunda “MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİ” ne oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2020/TEMMUZ Ayı Toplantılarına 08.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.06.07.2020
T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Temmuz Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 08.07.2020 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 31 üyenin katılımı ile toplandı. ( 6 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Ayhan AKKAYA, Kemal HASGÜL, Canan SEZGİN, Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR ve Nazmi KORKMAZ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO: 2020/41; Bahadır Erdoğdu Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’yle alakalı Maltepe Belediyesi ile Süreyyapaşa Vakfı arasında hazırlanan İşbirliği Protokolünün imzalama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesiyle ilgili Hukuk Komisyonu ile Engelliler Komisyonunun 15/01 nolu Müşterek Raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO:2020/42; İçkili Yerler Krokisine ek yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 16 nolu raporu ve eki tasdiklenmiş ölçekli krokinin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/43; Belediyeye ait arsaların satış işlemleri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 17 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/44; Cumhuriyet Parkı içerisinde yapımı tamamlanan tesise “TC MALTEPE BELEDİYESİ CUMHURİYET KÜLTÜR MERKEZİ VE NİKAH SALONLARI” isminin verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 18 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/45; Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazların, satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerinin ve tutarlarının ertelenmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 19 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/46; Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezinde bulunan bazı bölümlerinin kiraya verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 20 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/47; Belediyeye ait taşınmazların kamu kurumlarına tahsis, devir ve takas işlemleri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 21 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/48; Gülsuyu- Gülensu ve Başıbüyük Mahallelerinde arsa tahsis ve satış işlemleri ile ilgili Toplu Konut ve Gecekondu Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 01/22 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/49; Kreş Müdürlüğünün 2020-2021 yılı Belediyemiz Personeli kreş ücret tarife değişikliği ile ilgili Tarife Komisyonunun 02 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/50; 2019 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Kesin Hesap Tetkik Komisyonunun 01 nolu raporu ve eki cetvellerin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/51; 27.01.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 06 nolu raporu nun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/52; 02.10.2019 t.t’li 1/1000 ölçekli U.İ.P. Değişikliğine İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü itirazı ile ilgili İmar Komisyonunun 07 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/53; 27.01.2020 t.t.’li 1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına yapılan itiraz (şahıs) ile ilgili İmar Komisyonunun 08 nolu raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/54 Maltepe ilçe sınırları içinde H:Serbest alanlarda kat sınırı belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 09 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/55; 2019 Yılı Faaliyet Raporu yapılan müzakereler ve açıklamalar neticesi; İsim okumak suretiyle (Açık Oylama) oylamaya sunularak, Belediye Meclis Üyeleri; Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ (Oylamaya Katılmadı), Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, 2019 Yılı Faaliyet Raporunun aynen kabulüne, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2020/TEMMUZ Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • Ağustos ayı Meclisin bir aylık tatil dönemi olduğundan 2020/EYLÜL ayı toplantılarına 07.09.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.08.07.2020