heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

2020 Şubat Ayı Kararları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Şubat Ayı 1. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 03.02.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 34 üyenin katılımı ile toplandı. ( 3 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Cem KAHRAMAN, Zeynettin AYDIN ve Uluer KAYA’nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanlık Divanı’na verilen; Sözlü ve yazılı önergelerin gereği yapılmak üzere Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 1. maddesinde yer alan; Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 2. maddesinde yer alan; Hastane Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilerek, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. maddesinde yer alan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilerek, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 4. maddesinde yer alan; Kadro ihdası ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 5. maddesinde yer alan; Maltepe Belediyesi ile TÜM BEL-SEN arasında yapılan Kamu Görevlileri Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 • Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili teklifin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 • Gündemin 7. Maddesinde yer alan; Spor İşleri Müdürlüğünün 2020 yılında uygulanacak jimnastik salonu kiralama ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 • Gündemin 8. Maddesinde yer alan; İçkili Yerler Krokisine Ek yapılması ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 9. Maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi 15954 ada 394 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 10. Maddesinde yer alan; Maltepe İlçesi Feyzullah Mahallesi 24 pafta 16542 ada 112 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 11. Maddesinde yer alan; Kreş Müdürlüğü Gündüz Çocuk Bakım Evleri İşletme Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili teklifin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2020/ŞUBAT Ayı Toplantılarına 06.02.2020 Perşembe günü saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı.03.02.2020

 

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Şubat Ayı 2. Birleşim 1. Oturum

 

 • Belediye Meclisi 06.02.2020 Perşembe günü Saat 10.00’da Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Yusuf KOÇHAN’ın başkanlığında 33 üyenin katılımı ile toplandı. ( 4 üye izinli sayıldı)

 

 • Toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan Belediye Meclis Üyeleri Özgür AKSOY, Cem KAHRAMAN, Mehmet Can ASLAN ve Uluer KAYA’nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Geçen Toplantıya Ait Karar Özeti okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 • KARAR NO: 2020/11; Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 06 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/12; Hastane Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilerek, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/13; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin revize edilerek, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 08 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/14; Kreş Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Ve Bakım Merkezi Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 09 nolu raporu ve eki yönetmeliğin aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/15; Mülkiyeti Belediyemize ait E:6431 – Y:15594 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın, Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Maltepe Müftülüğü) yapılan ön tahsis süresinin uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 10 nolu raporunun aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi

 

KARAR NO: 2020/16; Yalçın Kızılay Kapalı Spor Tesisi Jimnastik Salonu Kiralama Ücret Tarifesi ile ilgili Tarife Komisyonunun 01 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/17; Maltepe Belediyesi ile TÜM BEL-SEN arasında yapılan Kamu Görevlileri Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 04/11 nolu müşterek raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık; oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/18; Kadro İhdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 05/12 nolu müşterek raporunun ve eki II sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) durumunu gösterir cetvelin aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • KARAR NO: 2020/19; Müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 06 nolu raporunun aynen kabulüne, Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Zeynettin AYDIN, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk Yıldız, Sevinç Gül AKDERE, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 • Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve 2020/ŞUBAT Ayı Toplantılarının son birleşimi olduğundan bugünkü toplantıya ait karar özetinin tutanaklara geçtiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 • 2020/MART ayı toplantılarına 02.03.2020 Pazartesi günü Saat 10.00’da devam edilmek üzere oturum kapatıldı. 06.02.2020